VIL DU OMREGISTRERE ELLER OPLØSE DIT IVÆRKSÆTTERSELSKAB?

Hvis du har et iværksætterselskab (IVS), skal du meget snart beslutte, om du ønsker at omregistrere selskabet til et anpartsselskab (ApS) og dermed videreføre selskabet, eller om selskabet skal opløses. Du skal træffe beslutningen senest den 15. oktober 2021.

Hvis du beslutter at omregistrere dit IVS til et ApS, skal selskabskapitalen forhøjes til minimum 40.000 kroner. Det kan gøres på forskellig måde, eksempelvis ved at:

  • Indskyde flere kontanter i selskabet
  • Indskyde andre værdier end kontanter i selskabet
  • Overføre en del af selskabets “frie” reserver til selskabskapitalen
  • Konvertere en del af selskabets gæld til egenkapital

Du kan forhøje selskabskapitalen og videreføre selskabet, selvom egenkapitalen er negativ. Hvis selskabet eksempelvis har opbygget en positiv IVS-reserve fra tidligere år, hvor årsregnskabet viste overskud, kan IVS-reserven anvendes til at forhøje selskabskapitalen, uanset at selskabet ikke har frie reserver. Tal med Algade Revision om, hvilke muligheder du har for at forhøje kapitalen, og hvilke betingelser du skal opfylde.

Opløsning

Hvis du beslutter at selskabet skal opløses, kan det også foregå på forskellige måder. Én måde er at opløse selskabet ved, at du som kapitalejer afgiver en erklæring om, at al selskabets gæld er betalt, og at du har besluttet at opløse selskabet. Din erklæring skal vedlægges en erklæring fra Told- og skatteforvaltningen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende selskabet. De to erklæringer skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, som herefter opløser selskabet.

Udfordringen i denne forbindelse er, at der er op imod et halvt års ventetid på erklæringen, der skal indhentes fra Skattestyrelsen, og det harmonerer jo ikke med beslutningsfristen den 15. oktober. Erhvervsstyrelsen har dog oplyst til FSR – danske revisorer, at det om kort tid bliver muligt at påbegynde nedlukningen af et iværksætterselskab på baggrund af kapitalejerens egen erklæring og kvitteringen på at kapitalejeren har anmodet om erklæring fra skattestyrelsen. Når selskabet modtager den endelige erklæring fra Skattestyrelsen, skal den blot eftersendes til Erhvervsstyrelsen. Denne fremgangsmåde er endnu ikke gangbar, men anbefalingen fra Erhvervsstyrelsen er dog at ansøge om erklæringen fra Skattestyrelsen med det samme. Så har du kvitteringen klar, når Erhvervsstyrelsen åbner for den nye nedlukningsmulighed.

Vær opmærksom på, at der kan være en risiko forbundet med at opløse selskabet ved betalingserklæring. Som kapitalejer hæfter du nemlig personligt for selskabets gæld, hvis det mod forventning viser sig, at selskabet alligevel havde en gæld, på det tidspunkt hvor erklæringen blev afgivet.

Frister

Uanset om du vælger at omregistrere eller opløse dit selskab, skal beslutningen træffes senest den 15. oktober. Herefter har du 14 dage til at anmelde beslutningen til Erhvervsstyresen, det vil sige senest den 29. oktober 2021.

Læs også

Scroll to Top

Kontakt

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig, at høre nærmere omkring nogle af vores ydelser? Så er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.