Det nye “Store Bededagstillæg”

Månedslønnede medarbejdere er fra 1. januar 2024 berettiget til et tillæg på 0,45 % af deres faste løn som kompensation for afskaffelsen af store bededag som en helligdag. Det er bestemt i en lov, som Folketinget vedtog sidste år. Tillægget udgør 1/222 af lønnen, idet der regnes med 222 arbejdsdage på et år. Antallet af dage er beregnet som 52 uger á fem dage med fradrag af 30 dages ferie og gennemsnitligt otte helligdage på hverdage.

Tillægget skal vises særskilt på lønsedlen og er i princippet gældende for tid og evighed. Det er endnu ikke afklaret, om nye medarbejdere også er berettiget til tillægget. Det er således ikke givet, at det for fremtidige ansættelser bare kan aftales, at tillægget indgår i den aftalte løn. 

Det er også uafklaret, hvorvidt arbejdsgivere der vælger at give medarbejderne fri på store bededag, skal udbetale det nye tillæg.

Beregningsgrundlaget for tillægget er den ”påregnelige” årsløn, men omfatter ikke værdien af fri bil og telefon mv., hvis sådanne goder også er til rådighed under ferie. Overarbejdsbetaling vil heller ikke skulle indgå i beregningen som udgangspunkt, da det ikke anses for “påregneligt”. Arbejdsgivere kan dog vælge – fx af praktiske årsager – alligevel at lade overarbejdsbetaling indgå på lige fod med øvrig pengeløn.

Store Bededagstillægget optjenes løbende pr. måned fra og med den 1. januar 2024 og kan enten udbetales efter en årsmodel eller en månedsmodel. 

Udbetaling af Store Bededagstillægget

Efter årsmodellen skal tillægget udbetales sammen med medarbejderens ferietillæg, som udbetales to gange årligt – sammen med lønnen for maj for perioden 1/9 – 31/5 og for august måned for perioden 1/6 – 31/8. Valg af denne model betyder, at der skal ske forholdsmæssig afregning af tillægget til medarbejdere, der fratræder.

Efter månedsmodellen udbetales tillægget sammen med den faste månedsløn – altså i takt med, at det optjenes.

Vi anbefaler at vælge månedsmodellen, da dette letter det administrative merarbejde ved eventuel fratrædelse af medarbejdere.

Regnskabsmæssige konsekvenser

Virksomheder, der vælger at anvende årsmodellen, skal ved fremtidige regnskabsafslutninger indregne optjent løntillæg frem til statustidspunktet som en forpligtelse. I årsregnskabet skal skyldigt løntillæg præsenteres i balancen som en kortfristet gælds-forpligtelse under ”Anden gæld”.

Læs også

Scroll to Top

Kontakt

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig, at høre nærmere omkring nogle af vores ydelser? Så er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.