Rådgivning og Planlægning

Skatterådgivning

Tidligere ansat for SKAT →

Skattemæssig rådgivning og planlægning

Skattelovgivningen udvikler sig konstant og bliver mere og mere kompleks at forstå og anvende i praksis.

Derfor er det vigtigt for dig, at have en samarbejdspartner, der holder sig opdateret på skattelovgivningen.

Skriv besked ↓

Hvordan kan vi hjælpe dig med skattemæssig rådgivning og planlægning

Hos ALGADE REVISION yder vi skattemæssig rådgivning og planlægning. Vi sikrer altid den optimale skattemæssige stilling for virksomheden, dens ejere og/eller medarbejdere.

Vi holder os løbende ajour med seneste nyt inden for skattelovgivningen og kan derfor yde rådgivning i alle skattemæssige spørgsmål, blandt andet indenfor:

– Skat, moms og afgifter i dagligdagen
– Generationsskifte
– Etablering af virksomhed
– Køb og salg af virksomhed
– Skat af aktier og andre værdipapirer
– Omstrukturering og omdannelse
– Sambeskatning
– A’conto skatteordningen
– Personskat
– Udlandsbeskatning
– Dødsbo beskatning
– Kapitalafkast- og virksomhedsskatteordningen

ALGADE REVISION råder over kompetente skatterevisorer og tilbyder derfor et kvalificeret mod- og samspil til myndighederne i skatte- og afgiftssager.