LETTERE AT OMREGISTRERE DIT IVS – NYE REGLER ER VEDTAGET

Folketinget har vedtaget reglerne, der gør det lettere at omregistrere et IVS til et ApS. Samtidig er fristen for at omregistrere forlænget med seks måneder til den 15. oktober 2021.

Alle IVS’er skal omregistreres til anpartsselskaber (ApS’er). Folketinget har nu lempet nogle af de betingelser, som selskaberne skal opfylde for at kunne blive omregistreret. Samtidig er fristen for at omregistrere et IVS udsat til den 15. oktober 2021.

Omregistrering af IVS

Med de nye regler kan du omregistrere dit IVS til et ApS ved blot at forhøje selskabskapitalen til minimum 40.000 kroner og ændre selskabets vedtægter. Et IVS med en registreret selskabskapital på 1 krone skal således forhøje selskabskapitalen med minimum 39.999 kroner. Du kan forhøje kapitalen på forskellige måder, eksempelvis ved at indskyde kontanter eller andre værdier i selskabet. I nogle tilfælde er det også muligt at lave en såkaldt fondsforhøjelse, hvor du ikke skal indskyde yderligere aktiver i selskabet.

Vær opmærksom på de betingelser, der knytter sig til de forskellige muligheder, blandt andet:

  • Ved indskud af kontanter skal du dokumentere, at pengene er indbetalt til selskabet. Det kan eksempelvis ske ved et bankbilag, der viser, at kapitalen er indbetalt på en konto tilhørende selskabet, eller ved en erklæring fra en revisor eller en advokat.
  • Ved indskud af andre værdier (apportindskud) skal din revisor udarbejde en vurderingsberetning, der dokumenterer, at værdien af de indskudte aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs.
  • Ved en fondsforhøjelse anvender du en del af egenkapitalens reserver til at forhøje selskabskapitalen. Det kan eksempelvis være frie reserver eller den bundne IVS-reserve, som kan være opbygget i de år, hvor årsregnskabet har vist overskud. Ved en fondsforhøjelse skal du således ikke indskyde kontanter eller andre værdier.

De nye regler stiller ikke krav om, at selskabets egenkapital ved omregistreringen mindst svarer til selskabskapitalen. Det er således ikke længere en hindring for omregistrering, hvis dit selskab har negativ egenkapital, hvis blot selskabskapitalen forhøjes til minimum 40.000 kroner.

Genoptagelse af IVS

Hvis dit IVS er sendt til tvangsopløsning, kan du få selskabet genoptaget efter de almindelige regler i selskabsloven, hvis du senest samtidig med beslutningen om genoptagelse beslutter at omregistrere selskabet til et ApS med en selskabskapital på minimum 40.000 kroner. Et IVS kan således ikke genoptages i form af et IVS. Ved genoptagelsen er det et krav, at selskabets kapital er til stede. Dit selskab kan derfor ikke genoptages, hvis egenkapitalen er negativ eller på anden måde ikke er fuldt ud til stede.

Fristen er den 15. oktober 2021

Beslutningen om at omregistrere dit IVS til et ApS skal træffes senest den 15. oktober 2021 og skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest den 29. oktober 2021.

Læs også

Scroll to Top

Kontakt

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig, at høre nærmere omkring nogle af vores ydelser? Så er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.