FORÆLDREKØB I VIRKSOMHEDSORDNINGEN

Fra 1. januar 2021 er det ikke længere muligt at opnå gunstige vilkår for forældrekøb i virksomhedsordningen. Eksisterende forældrekøb placeret i virksomhedsordningen kan dog fortsætte.

Fra årsskiftet kan du ikke længere benytte virksomhedsordningen, når du udlejer en bolig til dine børn. Det er dog fortsat en mulighed at have forældrekøb placeret i virksomhedsordningen, hvis du allerede har benyttet ordningen til et eksisterende køb.

Ændringen medfører, at det fremadrettet er dyrere for dig at investere i forældrekøb til dine børn, da de skattemæssige fordele, som du hidtil har kunnet opnå ved at placere boligen i virksomhedsordningen, forsvinder. Ændringen betyder nemlig, at du ikke længere kan opnå fuldt fradrag for renterne i den personlige indkomst, da der vil ske en rentekorrektion, der udligner fordelen. Korrektionen medfører, at du får samme fradragsværdi, som hvis der var tale om private renteudgifter i forbindelse med finansiering af en ejerbolig, der fratrækkes i kapitalindkomsten.

Selvom reglerne er målrettet forældrekøb, gælder de også for udlejning til andre nærtstående, herunder dine eller din ægtefælles forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefæller.

Med ændringen er det altså blevet en dårligere investering at foretage forældrekøb. Det er dog svært at forestille sig, at ændringen med det samme vil få stor betydning for antallet af forældrekøb set i lyset af det meget lave renteniveau for tiden. Det er fortsat vigtigt at være opmærksom på at sætte dit barns husleje på et niveau, som Skattestyrelsen accepterer for boligen, uden at der er tale om en gave til barnet. Det er derfor ikke en løsning blot at reducere huslejen til sit barn for at minimere overskuddet og dermed den skattepligtige indkomst, da dette kan sidestilles med en gave. Skattestyrelsen kan endvidere beskatte forældrene af forskellen mellem den almindelige markedsleje og den faktisk opkrævede husleje.

Kontakt Algade Revision i Roskilde, hvis du har brug for rådgivning omkring de skattemæssige konsekvenser ved udlejning af forældrekøb.

Hvis du er i tvivl, om du håndterer modtagelse af kontanter korrekt er du velkommen til at kontakte Algade Revision for en nærmere snak om tilpasning eller etablering af de nødvendige forretningsgange.

Læs også

Scroll to Top

Kontakt

Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig, at høre nærmere omkring nogle af vores ydelser? Så er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.