Virksomhedsordning afskaffes for forældrekøbslejligheder

Regeringen har med finansloven for 2020 besluttet at det ikke længere skal være muligt at anvende virksomhedsordningen ved udlejning af “forældrekøbslejligheder” og lignende.

Afskaffelsen vil gælde fra 2021 og betyder, at udlejning af bolig til nærtstående ikke længere kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Med den nye finanslov vil der altså blive en forskelsbehandling mellem personer der udlejer til nærtstående og personer der udlejer til 3. mand.

I løbet af 2020 vil man se nærmere på ikrafttrædelsestidspunkt og den præcise ophævelse. Det formodes, at der i den forbindelse vil blive set på overgangsregler, herunder hvordan lejligheder der allerede indgår i en virksomhedsordning, men som efter ændringen ikke længere kan indgå, på en god måde kan udgå af ordningen.

Skriv besked ↓