Store bankoverførsler betyder ofte problemer

Bankoverførsler, der ikke nøjagtigt kan forklares, fører ofte til et torskegilde hos Skattestyrelsen og en skatteregning.

Det bliver understreget igen og igen, at enhver overførsel på bankkontoen enten som et stort beløb eller flere mindre beløb fra samme afsender skal kunne underbygges med en endog meget troværdig forklaring, der helst skal understøttes af retsgyldige dokumenter. Og igen og igen afgøres der sager af landets domstole, hvor en person får forhøjet sin skattepligtige indkomst, idet denne ikke kan komme med en – ifølge domstolene – troværdig og faktaunderbygget forklaring på bankoverførsler og kontante indbetalinger i banken.

Husk lånedokumenterne
Dette kan ses af en sag i byretten tidligere på året. En person havde modtaget 1.000.000 kroner på sin bankkonto. Beløbet var så væsentligt, at det førte til en politiundersøgelse, og at det daværende SKAT varslede, at det blev anset for at være en skattepligtig gave. Modtageren af beløbet forklarede til SKAT, at pengene var et lån, og at der ikke skulle ske beskatning af beløbet. Sagen endte i byretten, hvor der blev lagt vægt på, at modtageren af beløbet ikke kunne fremlægge et underskrevet gældsbrev. Der blev i sagsfremstillingen fremlagt et ikke dateret og ikke underskrevet gældsbrev, hvor der ikke kunne redegøres for gældsbrevets historik. Ifølge byretten forelå der derfor ikke en reel tilbagebetalingsforpligtelse. Derudover havde modtageren af beløbet heller ikke overvejet at betale beløbet tilbage jf. byrettens afgørelse i juli 2019. Dermed endte det med, at modtageren af 1.000.000 kr. blev kendt skattepligtig af beløbet.

Sagen viser tydeligt, hvor vigtigt det er at have orden i lånedokumenter. Det gælder uanset, om det er et lån mellem uafhængige parter eller et familielån. Lånedokumentet skal underskrives, og der skal være en reel tilbagebetalingsforpligtelse eksempelvis enten igennem løbende afdrag eller at lånet er udstedt på anfordringsvilkår.

Husk, at der ikke i et gældsbrev kan indbygges afdrag i form af eksempelvis årlige gaver fra forældre til børn, da der så ikke foreligger en reel tilbagebetalingsforpligtelse.

Skriv besked ↓