Registrer virksomhedens reelle ejere

Den 23. maj 2017 blev der indført pligt til, at danske virksomheder skal registrere oplysninger om virksomhedens reelle ejere. Disse regler blev indført med henblik på, at give en forbedret gennemsigtighed og medvirke til, at forhindre hvidvask og terror-finansiering.

Registrer reelle ejere

Reglerne betyder, at en række danske virksomhedsformer har pligt til at registrere reelle ejere. Begrebet “reelle ejere” beskrives som værende den eller de fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller har bestemmende kontrol over, en tilstrækkelig ejerandel eller stemmeret eller på anden måde kan kontrollere virksomhedens aktivitet og/eller økonomi.

Når virksomheden har indsamlet oplysninger om de reelle ejere har virksomheden pligt til, at foretage indberetning i Erhvervsstyrelsens register, hvor oplysningerne vil være offentligt tilgængelige.

Forpligtelsen til at indberette de reelle ejere omfatter bl.a. danske iværksætter-, anparts-, interessent- og aktieselskaber. Enkeltmandsvirksomheder er derimod ikke omfattet af pligten til indberetning.

Frist for indberetning

Reglerne trådte i kraft pr. 23. maj 2017, men selskaber der er stiftet før denne dato har frist til at foretage indberetning til Erhvervsstyrelsens register senest d. 1. december 2017.

Selskaber der er stiftet efter d. 23. maj 2017 er blevet pålagt at indberette reelle ejere i forbindelse med stiftelsen.

Såfremt en af de omfattede virksomheder ikke har registreret de reelle ejerforhold senest d. 1. december 2017 kan dette medføre bødestraf over for ledelsen og/eller ejerkredsen af virksomheden.

Hvordan defineres “reelle ejere”?

Den reelle ejer af en virksomhed er den eller de fysiske personer, som i sidste ende – direkte eller indirekte – ejer eller på anden måde kontroller en tilstrækkelig andel virksomheden. I vurderingen af, om en fysisk person er en reel ejer af virksomheden, er det personens samlede “kontrol” over virksomheden, der tæller med. Dermed kan man være reel ejer af en virksomhed gennem:

› Direkte ejerskab (f.eks. indehaver af eget ApS)

› Indirekte ejerskab (f.eks. indehaver af holdingselskab og driftsselskab)

› Ved at udøve kontrol over virksomheden på anden måde (f.eks. have ret til at udpege bestyrelse eller lign.)

Vejledning

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til, hvordan begreberne i det nye regelsæt skal fortolkes og hvordan man som virksomhedsledelse skal forholde sig til regelsættet. Vejledningen kan findes her: Link til Erhvervsstyrelsens vejledning

Algade Revision tilbyder selvfølgelig også assistance til, at få de nødvendige registreringer på plads. Kontakt Mick, Claus eller Rasmus eller send os en besked via kontaktformularen her.

Skriv besked ↓