Måske har du fået udbetalt for meget løn

Husk at tjekke dine fradrag på forskudsopgørelsen, da coronakrisen kan have medført, at du ikke kan opnå samme fradragsbeløb, som under sædvanlige omstændigheder. Det kan eksempelvis gælde befordringsfradrag og fradrag for overnatninger. Hvis fradragsbeløbene i din forskudsopgørelse er for høje, vil du få en efterbetaling i 2021. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer fradragsbeløbene allerede nu.

 

Forskudsopgørelsen danner grundlag for den månedlige skat, som du betaler. Stemmer din forskudsopgørelse ikke overens med dine reelle indkomstforhold, betaler du ikke den korrekte skat. Det er derfor væsentligt at opdatere din forskudsopgørelse, når indkomstforhold og fradragsforhold ændrer sig.

 

Tjek både antal transportdage og antal overnatninger

Covid-19 har for mange betydet, at antallet af transportdage til og fra arbejdspladsen har ændret sig, og at du derfor ikke kan opnå samme fradrag for befordring, som under sædvanlige omstændigheder. Du skal derfor nedsætte antallet af transportdage, så det stemmer overens med det antal dage, du reelt har kørt mellem hjem/arbejde.

 

Består dit arbejde ofte af overnatninger eller længerevarende rejser og er antallet ændret pga. Covid-19 skal du også være opmærksom på indholdet i forskudsopgørelsen, så eventuelle rejsefradrag afspejler de reelle rejsedage.

 

Undgå efterregning

Hvis dine fradrag har været for høje, har du fået udbetalt for mange penge i løn. Dette kan du korrigere for allerede nu ved at ændre din forskudsopgørelse. Så vil din skattebetaling for resten af året tage højde for dette. Hvis du ikke foretager dig noget, vil det betyde at du skal betale forskellen tilbage i 2021. Der er derfor god grund til at opdatere sin forskudsopgørelse løbende.

Skriv besked ↓