Drikkepenge – skattepligtig eller ej?

Modtager en medarbejder drikkepenge, er beløbet skattepligtig B-indkomst. Tjenere skal eksempelvis selv oplyse på selvangivelsen, hvor meget de har modtaget i drikkepenge. Drikkepengene er altså som udgangspunkt arbejdsgiveren uvedkommende.

Anfør tydeligt Jeres drikkepenge-politik
Hvis det på arbejdspladsen er aftalt, at medarbejderen ikke lægger drikkepenge i egen lomme, men videregiver dem til arbejdsgiveren, så er udgangspunktet, at det er virksomheden, der skal indtægtsføre beløbet. Det forudsætter, at kunderne er informeret om firmaets drikkepengepolitik enten mundtligt eller ved et tydeligt opslag i virksomheden. Ellers kan ansatte i værste fald risikere at blive beskattet af beløbet som første modtager.

Julefrokost finansieret af drikkepenge er skattefri
Hvis arbejdsgiveren anvender drikkepengene til at holde julefrokost for personalet, eller et andet skattefrit arrangement, bliver medarbejderne ikke beskattet af beløbet. Hvis arbejdsgiveren derimod efterfølgende deler drikkepengene ud til personalet, er der tale om en bonus, der skal beskattes som A-indkomst. Arbejdsgiveren har i det tilfælde ansvaret for, at indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet som ved normal løn.

Drikkepenge, der deles mellem personalet
Hvis medarbejderne indbyrdes indgår en fast aftale om, at de deler drikkepengene, som de modtager fra kunderne, skal den enkelte medarbejder beskattes af de drikkepenge, som medarbejderen modtager af fælleskassen. Da drikkepengene kører uden om arbejdsgiveren, er de arbejdsgiveren uvedkommende. Beløbet er derfor B-indkomst, og den enkelte medarbejder skal selv give SKAT oplysninger om denne indtægt når der indsendes selvangivelse.

Drikkepenge, der betales med dankort
Hvis kunden betaler drikkepenge med sit dankort, eksempelvis ved at tillægge drikkepengene til det beløb, som regningen lyder på, betragtes det, som om pengene betales direkte til arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren efterfølgende udbetaler pengene til medarbejderne, skal beløbet anses som løn. Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag af beløbet.

Skriv besked ↓