Andelsbolig- og andre foreninger

ALGADE REVISION kan assistere andelsboligforeninger m.fl. med opstilling af årsregnskabet samt revision heraf, så årsregnskabet lever op til Erhvervsstyrelsens og Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABF) anbefalinger. Regnskabsarbejdet vedrørende andelsboligforeninger er et område, med mange særregler, der adskiller sig fra reglerne for øvrige virksomheder. Gennem flere års erfaring med denne type regnskaber samt løbende opdatering om gældende regler kan vi bistå med professionel rådgivning og assistance.

Sammen med bestyrelsen og/eller administrator tilrettelægger vi aflæggelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med god regnskabsskik, med henblik på, at opnå et let forståeligt og nyttigt redskab, til brug for foreningens redegørelse for regnskaber og budgetter, ligesom vi bistår med opgørelsen af lovpligtige nøgletalsoplysninger. På denne måde bliver regnskabet et troværdigt beslutningsgrundlag for alle regnskabsbrugere – herunder også bank og andelshavere.

Bliv kontaktet
eller ring på 4640 4043

Algade Revision er:

…den personlige revisor, som har dig i fokus. Vi gennemtænker altid sammenhængen mellem erhvervsmæssige og private forhold.
… engageret i vores kunder og står altid klar til at lytte til jeres behov og byde ind med relevant rådgivning.
… din samarbejdspartner når du skal vælge den rigtige virksomhedsform for dig. Vi hjælper din virksomhed videre, f.eks. gennem selskabsstiftelse, aktieombytning eller virksomhedsomdannelse.

Kontakt os

Kundeudtalelser

Jeg kan varmt anbefale Algade Revision. De kan forklare alt det med skat og moms, så selv en blikkenslager kan forstå det!
Ronni Gärtner , Direktør RG Blik ApS
Da jeg valgte at lukke min virksomhed hjalp Algade Revision mig med, at få afsluttet alt det praktiske og til en pris, som alle kunne være med på.
Michael Pedersen , Indehaver af MP Glas og Totalbyg
Algade Revision omdannede min virksomhed til ApS og jeg har fået ti gange bedre styr på økonomien siden da.
Jon Verner Hansen , Direktør JVH Byg ApS