Din personlige revisor

Andelsbolig- og andre foreninger

Lad os tage en indledene og uforpligtende samtale →

Rådgivning, sparring & revision

ALGADE REVISION kan assistere andelsboligforeninger m.fl. med opstilling af årsregnskabet samt revision heraf, så årsregnskabet lever op til Erhvervsstyrelsens og Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABF) anbefalinger. Regnskabsarbejdet vedrørende andelsboligforeninger er et område, med mange særregler, der adskiller sig fra reglerne for øvrige virksomheder. Gennem flere års erfaring med denne type regnskaber samt løbende opdatering om gældende regler kan vi bistå med professionel rådgivning og assistance.

Sammen med bestyrelsen og/eller administrator tilrettelægger vi aflæggelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med god regnskabsskik, med henblik på, at opnå et let forståeligt og nyttigt redskab, til brug for foreningens redegørelse for regnskaber og budgetter, ligesom vi bistår med opgørelsen af lovpligtige nøgletalsoplysninger. På denne måde bliver regnskabet et troværdigt beslutningsgrundlag for alle regnskabsbrugere – herunder også bank og andelshavere.

Skriv besked ↓

Lad os tage en indledene og uforpligtende samtale

Algade Revision

Med vores mere end 10 års erfaring, ar vi hjulpet mange Andelsbolig- og andre foreninger gennem tiden. Vi er derfor overbevist om, at vi også kan hjælpe jer. Vi er altid åbne over for en indledene og uforpligtende dialog. I skal derfor være meget velkommen til at kontakte os og høre nærmere.