Anden rate acontoskat 2016

cropped-header

Acontoskat

Anden rate af selskabers ordinære acontoskat forfalder til betaling d. 20. november 2016. SKAT har den 27. januar 2016 udsendt acontoskatteraterne for indkomståret 2016 via e-boks. Har du ikke længere mailen fra SKAT kan raterne dog også findes via TastSelv Erhverv.

Forventer du, at selskabsskatten for 2016 bliver mindre end det beregnede, er det muligt at nedsætte acontoskatten. Nedsættelsen af acontoskatten indberettes via TastSelv Erhverv under punktet ”Acontoskat”.

Hvis du derimod forventer, at skulle betale mere i selskabsskat, end beløbet SKAT har fastsat på de ordinære acontoskatterater, er der også mulighed for frivilligt at indbetale yderligere. Ved at foretage frivillig indbetaling undgår selskabet et rentetillæg på restskatten.

Den frivillige acontoskat kan på nuværende tidspunkt indberettes via TastSelv Erhverv i to rater frem til 1. februar 2017.

Holdingselskaber

Hvis du også har et holdingselskab, der ejer dine øvrige selskaber, skal du være opmærksom på, at det er holdingselskabet der hæfter for den samlede skattebetaling inkl. de ordinære acontoskatterater.

Det er derfor vigtigt at du indbetaler acontoskatten til holdingselskabets skattekonto, da dine indbetalinger ellers vil blive returneret.

Vigtigt vedrørende indbetaling

Husk at SKATs system er indrettet sådan, at indbetalinger der foretages tidligere end 5 dage før fristen, vil blive tilbagebetalt fra skattekontoen. Det tidligste indbetalingstidspunkt er derfor 16. november 2016.

Betalingsfristerne for både ordinær og frivillig acontoskat er normalt 20. marts og 20. november, men da de normale satser frister falder på søndage i 2016, er fristen rykket til de førstkommende bankdage.

Skriv besked ↓