Virksomhedsordning afskaffes for forældrekøbslejligheder

Regeringen har med finansloven for 2020 besluttet at det ikke længere skal være muligt at anvende virksomhedsordningen ved udlejning af “forældrekøbslejligheder” og lignende. Afskaffelsen vil gælde fra 2021 og betyder, at udlejning af bolig til nærtstående ikke længere kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Med den nye finanslov vil der altså blive en forskelsbehandling mellem […]