Algade Revision Nyheder

Den 11. februar 2015 trådte de nye regler for solcelleanlæg og husstandsvindmøller i kraft. Det betyder, at ejere af solcelle- og vindmølleanlæg nu kan søge om forhøjet pristillæg for solceller m.v.

På solcelle-området gælder de nye regler for følgende:
1. Eksisterende solcelleanlæg, som er tilsluttet til el-nettet den 20. november 2012 eller senere (såkaldt overgangsordning). Ansøgninger for disse kan indsendes fra d. 11. februar 2015. Er man berettiget til forhøjet tillæg efter “overgangsordningen”, vil man få det uanset om der søges nu eller senere.

2. Private personer, solcellelav og boligforeninger, som har planer om at købe solcelleanlæg, hvis de kan få del i pulje med forhøjet pristillæg (såkaldt pulje-ordning). Ansøgning til “puljeordningerne” åbner 16. marts kl. 10 og vil blive fordelt efter “først til mølle-princippet”.

Sådan søger solcelle-ejere:
Ansøgning kan udfyldes via et ansøgningsmodul på energinet.dk, hvor ejere af solcelle-anlæg kan logge ind med NemID. Der er endvidere mulighed for, at anvende fysiske blanketter til at søge via almindelig post.

På husstandsvindmølleområdet gælder de nye regler for:
1. Husstandsvindmøller, der er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere.

2. Husstandsvindmøller på op til og med 10 kW vil kunne få 250 øre/kWh, mens husstandsvindmøller over 10 kW og op til og med 25 kW vil kunne få 150 øre/kWh, hvis de opfylder lovens betingelser.

Sådan søger husstandsvindmøllerejere
Ansøgningsblanketten til ansøgning om forhøjet pristillæg for husstands-vindmøller findes på Energinet.dk’s hjemmeside. Blanketten skal udfyldes og sendes pr. post til Energinet.dk, Att. Markedsdrift og Kundesupport, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia.

Kontakt Algade Revision for hjælp til gennemgang af dine muligheder for, at søge om pris-tillæg samt opgørelse af dit solcelle regnskab.

Du kan læse meget mere om tilskudsordningerne på energinet.dk, hvor der også findes mere dybdegående vejledninger.

logo_banner