Algade Revision Nyheder

Fra december 2014 er der kommet lovkrav om, at ejerforholdene for alle danske selskaber skal registreres i et online ejerregister. Alle selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet. Oprettelsen af Ejerregistret er en del af selskabsloven, der blev vedtaget i maj 2009 med det formål at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Herved kan Danmark i højere grad leve op til den EU-regulering, der skal modvirke hvidvask. Registret skal desuden forbedre offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder.

Alle A/S, P/S og ApS, herunder IVS, er forpligtede til, at registrere deres ejere i Ejerregistret. Ejeroplysninger om K/S’er er i første omgang ikke omfattet af registret, men regeringen har dog foreslået, at disse også skal omfattes.

Ejere af ihændehaveraktier, der ejer mindre end 5 procent af kapitalen eller stemmerne i ikke-børsnoterede selskaber, bliver samtidig forpligtede til at registrere deres besiddelser i en særlig del af Ejerregistret, som ikke er åben for offentligheden.

Eksisterende selskaber har et halvt år til, at registrere deres ejeroplysninger, idet Ejerregistret åbner for offentligheden d. 15. juni 2015.

 logo_banner