Algade Revision Nyheder

Som følge af det for nyligt vedtagne lovforslag L144, at perioden for indberetning af selskabers fremførselsberettigede underskud m.v., vil løbe fra ca. d. 1. oktober 2014 til d. 1. august 2015.

For at lette indberetningen for selskaberne er det samtidig vedtaget, at indberetningsperioden og selvangivelsesfristen skal udløbe samtidig, så der er mulighed for, at indberette underskuddet samtidig med indberetningen af selvangivelsen for indkomståret 2014.

Selvangivelsesfristen for selskaber, for indkomståret 2014, vil således være d. 1. august 2015. Dette gælder for alle selskaber, uagtet om der er fremførselsberettigede underskud at indberette.

De vedtagne lovforslag betyder samtidig, at det fra og med indkomståret 2014 bliver obligatorisk for selskaber, at selvangive digitalt i SKATs nye system ”TastSelv Selskabsskat”, som SKAT forventer at være klar med i marts 2015. Alle selskaber, inklusiv selskaber med bagudforskudt indkomstår, vil derfor skulle selvangive indkomståret 2014 via dette nye system i perioden fra marts 2015 til d. 1. august 2015. Dette gælder også, selvom et selskab under normale omstændigheder skulle selvangive i perioden 1. oktober 2014 til marts 2015.

SKAT